You are currently viewing Gerakan Cinta Subuh Hadir Kembali

Gerakan Cinta Subuh Hadir Kembali

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu’alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu wa Ta‟aalaa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam
semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallaahu Alaihi wa Sallam.
Sehubungan akan diadakannya kegiatan Cinta Subuh oleh Relawan Masjid yang Insyaa Allah akan dilaksanakan pada:
hari/tanggal : Sabtu, 2 Juli 2022
waktu : 03.30-selesai
tempat : Masjid Hj. Sudalmiyah Rais Kampus 2
materi : Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si
maka kami selaku panitia memohon kepada seluruh Civitas Akademika UMS berkenan untuk hadir pada acara tersebut.
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan Jazaakumullaah Khairan Katsiiraan.
Wassalaamu’alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh