Kemahasiswaan — IKATAN MAHASISWA MUSLIM PSIKOLOGI INDONESIA (IMAMUPSI) PERIODE 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN

IKATAN MAHASISWA MUSLIM PSIKOLOGI INDONESIA (IMAMUPSI) PERIODE 2016

PENGURUS HARIAN

            Ketua Umum              : Muhamad Machbub Aozai

            Sekretaris Umum        : Nita Dwi Setyarini

            Sekretaris 1                 : Iffa Nabila Fauzia

            Bendahara Umum       : Qonita Akmalia Ajmal

            Bendahara 1                : Aas Salsabila Firdausy

 

BIDANG-BIDANG

Kaderisasi

                        (Ketua)            : Tia Widya Ayuningtyas

                        (Sekretaris)      : Rahmah

                                                : Zahra Maulana Umar

                                                : Khonza’ Izzatul Jannah

                                                : Ridwan Pamungkas

                                                : Nafila Amaliana

Intelektual

                         (Ketua)           : Nadiah Al Khairiyah

                        (Sekretaris)      : Awalia Rina Rahmawati

                                                : Arif Hidayat

                                                : Nadianissa Rizkima

                                                : Liena Asma’ A.M

                                                : Cahyo Kurniawan

                                                : Abdul Afif Amrullah

Dana Usaha

                         (Ketua)           : Milla Hanifa

                        (Sekretaris)      : Ika Sari

                                                : Putri Anita Sari

                                                : Wahyu Mahardika Indrayanti

                                                : Anisah Khusnul K

                                                : Santika Hayunggono M

Media

                        (Ketua)            : Anis Fajar Utami

                        (Sekretaris)      : Sholahuddin Al Ayubi

                                                : Ummu Azka Amalina

                                                : Putri Oktavia R

                                                : Deden Ilham Barokah

                                                : Fida Tazkiyah Tsaqofi

            Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi (IMAMUPSI) adalah organisasi mahasiswa yang berlandaskan Alquran dan Hadits, yang bergerak dalam ranah keilmuan Psikologi Islam, serta memiliki misi sebagai berikut :

Menjadikan Islam sebagai landasan pemikiran dan aplikasi psikologi.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat muslim psikologi.

Memasyarakatkan Psikologi Islam.

            Adapun beberapa program kerja IMAMUPSI periode 2016 antara lain :

Kuliah Psikologi Islam

Seminar Psikologi Islam

Studi Banding

Share IT (Sharing Imamupsi and Travelling)

Penerbitan bulletin Psikologi Islam

Gebyar Ramadhan