Kemahasiswaan — PROFIL SUOF

SusunanPengurus Sub Unit OlahragaFakultasPsikologi (Suof)

UniversitasMuhammadiyah Surakarta 2016-2017

 

KetuaUmum               : MeharMursadaRupa             (F100130210) (085200752675)

Sekertaris                    : 1. AuliaSuryani         (Internal)         (F100150047) (08974174445)

                                      2. Rahmawan Surya  (Eksternal)       (F100130137) (085725337655)

Bendahara                   : 1.Dewi                                               (F100140154)            (085712558020)

                                      2. SinariKasihHati(F100140022)      (081215968739)

SDM                           : 1.Fiona R.     (Kabid)            (F100140155) (085728885396)

                                    2.Seva Libra    (Sekbid)          (F100130022) (081946400605)

                                      3. AnggaJuhan          (Anggota)        (F100130070) (085640019012)

BidangSepakbola        : 1.Rizaldi Bagaskara  (Kabid)            (F100150007) (085726492866)

                                      2. Ilham Akbar          (Sekbid)          (F100150117) (081327793642)

                                    3.DarisFajar     (Anggota)        (F100140110) (087727027129)

Bidang Futsal              : 1. Hendik      (Kabid)            (F100150043) (081249117308)

                                    2.Rizky                        (Sekbid)          (F100150230)  (082138163972)

                                    3.Adit              (Anggota)        (F100150232) (085725181859)

                                      4. DarisFajar P          (Anggota)        (F100140110) (087727027129)

Bidang Basket                        : 1.Tufty                      (Kabid)            (F100150044) (085742008396)

2.Pungky         (Sekbid)          (F100150228) (081228353522)

  3. Yuda Andrian          (Anggota)(F100130050) (082226138554)

Bidang Badminton     : 1.Reza           (Kabid)            (F100140068) (083865939075)

                                      2. Arin(Sekbid)         (F100152009) (083866680434)

                                      3. Sigit                       (Anggota)        (F100140065) (089678302832)

Logistik                       : 1.Abu Bachtiar(Kabid)         (F100140132) (085727210861)

                                      2. Faisal Abdul          (Sekbid)          (F100130130)(085728821437)

                                      3. Rusdi         (Anggota)        (F100150233) (085743703740)

PROFIL UKM Sub Unit Olahraga Fakultas Psikologi (Suof)

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Suof singkatan dari Sub unit olahraga fakultas adalah salah satu ukm yang bergerak dibidang Olahraga. Kami berdiri sejak tahun 90’an yang kemudian mengalami kevakuman dan lahir kembali pada tahun 2003 dengan Ketua Sigit Prihartanto.

Tujuan berdirinya Sub unit olahraga fakultas ini adalah menjadikan olahraga dan organisasi sebagai sarana berprestasi dan alat untuk mempererat tali persaudaraaan antar mahasiswa psikologi ums pada khususnya, mahasiswa ums dan masyarakat olahraga ekstra kampus pada umumnya.

Didalam Suof sendiri terdapat beberapa bidang seperti, Ketua umum, sekertaris, bendahara, logistik, bidang SDM, Bidang Futsal, Bidang Bola basket, Bidang Sepakbola, dan Bidang Badminton.